EU-pris til Norge for medisinsk evakuering fra Ukraina

, Nyhet


Norge har siden august 2022 tilbudt faste ukentlige flyvninger til europeiske land for å evakuere ukrainske pasienter. I dag mottok Norge, sammen med Tyskland, en æresutmerkelse for innsatsen.

– Dette er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet Norge gjør i en krevende tid for Europa, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Utmerkelsen ble tildelt Norge under årets Civil Protection Forum. Forumet samler sivile beredskapsaktører fra offentlige og private aktører og er den viktigste møteplassen for beredskapsspørsmål i Europa. DSB mottar prisen sammen med Forsvarets Sanitet og Helsedirektoratet.

cpf24-2.jpg
Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB, mottok prisen på vegne av Norge. Utmerkelsen ble tildelt under årets Civil Protection Forum. 
Foto: Carl Thomas Aarum (DSB)

Luftbåren medisinsk evakuering

Medisinsk evakuering av pasienter avlaster helsetjenesten i Ukraina og bidrar til at ledig kapasitet på sykehus i Europa, blir brukt. Det har blitt beskrevet av EU-kommisjonen som en bærebjelke i Europas sivile støtte til Ukraina.

– Det er kun Norge som tilbyr luftbåren medisinsk evakuering på fast basis på vegne av andre europeiske land. Mange land har kapasitet på sykehusbehandling, men ikke egnede transportmuligheter, sier Aarsæther.

Evakueringen er på norsk side et samarbeid mellom flere departementer, DSB, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, utlendings- og integreringsmyndighetene, Forsvaret og SAS.

2 500 pasienter og pårørende

Norge har hittil gjennomført 115 flyvninger, og transportert nærmere 2 500 pasienter og pårørende fra Ukraina til europeiske land. Norge har så langt tatt imot 393 pasienter og 234 pårørende.

Evakueringen av ukrainske borgere med behov for helsehjelp skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Det er et samarbeid som ble etablert for å styrke europeisk beredskap og krisehåndtering. Norge har deltatt i ordningen som fullverdig medlem siden oppstart på tidlig 2000-tallet. Det er DSB som forvalter ordningen fra norsk side.

>> Se også pressemelding på regjeringen.no