9 av 10 fikk Nødvarsel på mobil

, Nyhet


92 prosent av befolkningen fikk test av Nødvarsel på mobil under den nasjonale varslingsprøven 10. januar. Det viser en representativ befolkningsundersøkelse Ipsos har gjennomført på vegne av DSB.

Onsdag 10. januar ble nødvarsel på mobil testet nasjonalt for andre gang. Før testen hadde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anslått at rundt 84 % av iPhoner i Norge var oppdatert med ny nok programvare til å kunne motta nødvarsler. For Android-telefoner var anslaget 75-90 %. En representativ spørreundersøkelse gjennomført i etterkant av testen viser at hele 92 % av befolkningen fikk testen.

– Vi er veldig fornøyde med at flere enn ni av ti fikk testen denne gangen. Det betyr at en stor andel av befolkningen nå er kjent med hva Nødvarsel er og hvordan det fungerer, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. 

DSB-direktøren retter samtidig en takk til alle dem som har oppdatert telefonene sine. Under den første testen, i juni i fjor, var det 78 % av befolkningen som mottok varselet. DSB fikk mange henvendelser fra publikum som ikke fikk varsel, og hovedårsaken til manglende mottak viste seg å være at de ikke hadde ny nok programvare.

Politiet er også tilfredse med resultatene fra den nye befolkningsundersøkelsen:

– Den høye dekningen betyr at politiet kan nå direkte ut til svært mange med både varsel og viktig informasjon under en akutt og alvorlig hendelse. Dette styrker både egenberedskapen og samfunnssikkerheten i landet, sier Torgeir Haugen, seksjonssjef i Politidirektoratet.

Utsendelse av varsel

På den tekniske siden er det ikke avdekket noen problemer med utsendelsen av varselet. Mobiloperatørene har gjennomgått sine logger og ikke funnet feil ved utsendelsen i de ulike mobilnettene.

Testen avdekket imidlertid at enkelte iPhone-telefoner fjernet mellomrommet mellom ord noen steder i varslingsteksten. Flere har også meldt fra om dette. Rotårsaken til feilen er foreløpig ukjent, men følges nå opp.

Hovedfunn i befolkningsundersøkelsen

  • Flere enn 9 av 10 mottok Nødvarsel på mobil
  • Andelen som mottok Nødvarsel er jevn på tvers av fylker
  • Det er ingen signifikante variasjoner mellom telefonmerker
  • Andelen som ikke mottok Nødvarsel er høyest blant de yngste (15-29 år) og eldste (60 år + )

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos. Datagrunnlaget består av totalt 2759 intervjuer. Resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetning.

>> Se hele befolkningsundersøkelsen fra Ipsos (pdf)