Teknisk vellykket varslingsprøve

, Nyhet


I dag kl. 12:00 ble Nødvarsel på mobil testet nasjonalt samtidig med Sivilforsvarets halvårlige test av tyfonene. Det er første gang Nødvarsel er testet ut mot befolkningen i så stor skala.

Testen ble gjennomført for å gjøre befolkningen kjent med systemet og for å sjekke at det fungerer som det skal. Informasjon fra systemene hos myndighetene og mobiloperatørene tyder på at testen har vært vellykket.

Det er for tidlig å gå ut med detaljer, men foreløpige analyser viser at testen teknisk sett har vært vellykket, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. 

Selv om testen har vært vellykket vil det likevel være slik at noen ikke har mottatt. Dette kan skyldes flere ting som manglende dekning i 4G/5G, at telefonen ikke støtter Nødvarsel eller at programvaren i telefonen ikke er oppdatert. 

Tilbakemeldinger fra publikum

DSB får nå mange tilbakemeldinger fra publikum som ikke har mottatt varselet. Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på om og hvordan du mottok testvarsel på din mobil kan du fylle inn skjema på nødvarsel.no. Der finner du også mye informasjon om Nødvarsel. 

Vi har allerede mottatt tusenvis av utfylte skjemaer fra nødvarsel.no. Vi er veldig glade for at folk tar seg tid til å rapportere tilbake til oss, det gir oss verdifull innsikt, sier Aarsæther.  

DSB vil i samarbeid med Nkom gjennomgå og systematisere informasjonen for å se om det er områder, mobiltelefoner eller annet som utpeker seg. 

Befolkningsundersøkelse

Nødvarsel sendes ut som et radiosignal og bruker ingen opplysninger om mottakerne. Det er derfor ikke mulig for myndighetene eller mobiloperatørene å vite hvor mange som har mottatt testvarselet på sin mobiltelefon. For å kartlegge hvor mange som har mottatt testen gjennomfører DSB derfor en undersøkelse i et representativt utvalg i befolkningen. DSB vil dele resultater fra denne undersøkelsen så snart de er klare. 

Test av tyfonene

Nødvarsel på mobil ble testet samtidig med Sivilforsvarets halvårlige test av tyfonene. Testen av tyfonene viser en uforutsett svikt ved 2,5% av varslingsanleggene. Dette viser på landsbasis stabil feilprosent fra de siste prøvene. Den uforutsette svikten skyldes i stor grad mekaniske feil ved kompressorene til anleggene.