Styrket nordisk krisekommunikasjonssamarbeid

, Nyhet


– Å kommunisere klokt og effektivt med befolkningen i vanskelige tider, er avgjørende for en god krisehåndtering, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

339346930_183393311225114_1491092968473272028_n.jpgSammen med sine kollegaer fra Sverige og Danmark, åpnet Aarsæther i går den nordiske krisekommunikasjonskonferansen i Stockholm. Foto: DSB

– Vi har et tett samarbeid, der nettopp fokuset på kommunikasjonen med befolkningen er et tema vi alle er svært opptatt av, sier Aarsæther.

– Selv om det er store likheter mellom landene, er det også forskjeller mellom oss. Hva dette betyr for kommunikasjonen mellom myndigheter og befolkning, er blant temaene som vil få oppmerksomhet i det nordiske arbeidet med krisekommunikasjon fremover, fortsetter DSB-direktøren.

Krisekommunikasjonskonferansen samlet kommunikasjonssjefer og -ledere fra direktorater og departementer i Norden, for å diskutere felles utfordringer og muligheter, og for å styrke det gode samarbeidet over landegrensene ytterligere.

– Vi lever i krevende tider. Ikke før vi er i ferd med å legge pandemien bak oss, bryter en ny krig ut i Europa. Vi må ha befolkningen på laget når vi håndterer kriser, understreket Aarsæther på konferansen i Stockholm.

Blant temaene på konferansen var identifisering og håndtering av desinformasjon og forsøk på informasjonspåvirkning, samt hvordan myndighetene kommuniserer kriser til befolkningen.

– I Norden er det en høy tillit mellom befolkning og myndigheter. Vi må sammen jobbe for å opprettholde tilliten, som vil være avgjørende viktig for å stå imot indre og ytre trusler.

–  I en krise er befolkningens egen evne til å ta vare på seg og sine, svært viktig. Derfor er det nesten ikke mulig å overdrive betydningen av temaet kommunikasjon med befolkningen, særlig nå i en skjerpet sikkerhetspolitisk situasjon. Baltiske samfunnssikkerhets- og beredskapsmyndigheter er også representert på konferansen.