Strengere regulering av nitrometan og svovelsyre

, Nyhet


Strengere regler skal hindre at farlige stoffer kommer på avveie og misbrukes til å lage ulovlige eksplosiver. Fra 6. mars blir det forbudt å selge nitrometan over 16 vektprosent og svovelsyre over 15 vektprosent til privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov.

I EU har dette vært forbudt siden 1. februar 2021. I påvente av at reglene tas inn i EØS-avtalen og trer i kraft i Norge, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bestemt at reglene tas inn i eksisterende forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver.

Skal hindre misbruk

Regelendringen innebærer blant annet at de som selger nitrometan over 16 vektprosent og svovelsyre over 15 vektprosent må sørge for at

  • de kun selger til virksomheter med yrkesmessig behov
  • kunder legitimerer seg og dokumenterer sin tilknytning til virksomheten
  • kunder får informasjon om forbudet og plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri.
  • stoffene oppbevares innelåst og forsvarlig sikret

Regelverket inneholder også en rekke andre plikter for å sikre at stoffene ikke kommer på avveie og misbrukes i kriminelle handlinger.

DSB har sendt brev til virksomheter som omsetter disse stoffene, og anmodet om at informasjonen formidles videre til kunder og samarbeidspartnere.

– Disse produktene er nyttige og nødvendige i en del næringsvirksomhet, men skadepotensialet er stort om de kommer på avveie og blir misbrukt. Derfor må vi ha en regulering som ivaretar begge hensyn, sier avdelingsdirektør Marit R. Endresen i DSB

Overgangsordning

Privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov, må bruke opp eller levere inn disse produktene som avfall før 6. juni 2023. Etter denne datoen er det straffbart for privatpersoner og virksomheter uten yrkesmessig behov å ha disse stoffene.

Produktene som blir forbudt brukes i hovedsak av profesjonelle, med noen unntak. Er du i tvil om du har forbudte produkter hjemme kan du sjekke avsnitt 3 i sikkerhetsdatabladet til produktet. Dette kan du finne ved å søke på sikkerhetsdatablad og navnet på produktet,  eller du kan spørre der du kjøpte produktet.

Drivstoff til hobbykjøretøy med over 12 volumprosent nitrometan er omfattet av forbudet. (16 vektprosent nitrometan tilsvarer 12 volumprosent nitrometan i en drivstoffblanding.) Volumprosenten av nitrometan i drivstoffet vil stå på beholderen.  

– Vi har forståelse for at de nye reglene kan skape noen utfordringer for både virksomheter og privatpersoner, for eksempel knyttet til noen typer avløpsrens og drivstoff til modellkjøretøy. Innstrammingen har imidlertid vært gjeldende i EU lenge og regelendringene ble varslet gjennom høring i 2021. Med overgangsordningene mener vi det bør være tilstrekkelig tid til å finne alternative løsninger, sier Endresen.

Lenker:

Sikkerhverdag.no: Disse stoffene er forbudt for privatpersoner

Forskrift

Veileder

Brev