Streik og egenberedskap

, Nyhet


Mange industrivirksomheter som håndterer farlig stoff, herunder storulykkevirksomheter, er berørt av streik. DSB minner om at krav til forsvarlig egenberedskap gjelder, også ved redusert drift som følge av streikeuttak.

LO og YS har tatt ut mange av sine medlemmer i streik etter at forhandlingene med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ble brutt søndag 16.april. Organisasjonene LO og YS omfatter til sammen nesten hele privat sektor i arbeidslivet, og mange industrivirksomheter som håndterer farlig stoff, herunder storulykkevirksomheter, vil bli berørt av streiken.  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber virksomheter i streik gjøre disponeringer som ivaretar kravet til forsvarlig egenberedskap, også ved redusert drift som følge av streikeuttak. Dette gjelder både virksomheter med krav til industrivern, og øvrige virksomheter med krav om tilstrekkelig egenberedskap gjennom forskrift om håndtering av farlig stoff § 19.

- Det kan bety at risikoutsatt arbeid må utsettes eller stoppes hvis det ikke lenger er tilstrekkelig egenberedskap ved virksomheten, sier Brit Skadberg, seksjonssjef i DSB

DSB som fagmyndighet følger med på hvordan streiken påvirker sektorer og bransjer som er underlagt regelverket vi forvalter.

Fakta om streiken

Cirka 23.000 LO-medlemmer og 1440 YS-medlemmer er tatt ut i streik fra mandag 17. april etter brudd i meglingen i lønnsoppgjøret. LO og YS har også varslet en utvidelse av streiken fra fredag morgen 21. april. Da vil totalt 38.500 medlemmer fra være i streik.

Streiken rammer virksomheter over hele landet.

Flere av uttakene skjer hos industrivirksomheter som blant annet Aker Solutions, Arcus, Carboline, Ekornes, Hydro Aluminium, Norcem, Mapei, Benteler, Dynea, Glencore Nikkelverk, Jotun, Sunde og Maarud m.v. Flere av disse er storulykkevirksomheter. 

Kilde: NTB/NRK