Stort engasjement under varslingsprøven

, Nyhet


Testen av Nødvarsel 14. juni skapte et stort engasjement i befolkningen, og over 100 000 har gitt sin tilbakemelding via skjemaet på nødvarsel.no.

Nødvarsel på mobil ble testet til hele befolkningen, både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal. DSB har bedt om tilbakemeldinger fra publikum og fått inn over 100.000 svar. Svarene kommer både fra de som har fått testen, og fra de som ikke har fått den.   

–Dette var den første store testen av Nødvarsel, og vi setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til å gi oss tilbakemeldinger. Det gir oss verdifull innsikt, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.  

Informasjon til befolkningen i forkant av varslingsprøven har vært viktig. Her har både kommuner, statsforvaltere, offentlige etater, private virksomheter, interesseorganisasjoner og privatpersoner gjort en betydelig innsats for å forberede befolkningen på testen.    

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt til å spre informasjon om varslingsprøven i forkant, sier Aarsæther.   

Hvordan gikk testen?  

Testen har teknisk sett vært vellykket, og det har ikke vært noen feilmeldinger i myndighetenes eller mobiloperatørenes systemer. Det betyr likevel ikke at alle mobiltelefoner i Norge har mottatt testvarselet. I forkant av testen estimerte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at 75-80% av befolkningen burde kunne få testen til sin mobiltelefon.  

– Mange var godt forberedt på å få et varsel på mobilen under varslingsprøven. Vi har derfor full forståelse for at de som ikke fikk det har reagert på det. Nå må vi finne ut av årsakene, slik at enda flere kan motta nødvarsel neste gang systemet testes eller brukes, sier Aarsæther. 

I tett samarbeid med Nkom går DSB nå igjennom og systematiserer tilbakemeldingene fra publikum for å se om det er noe som utpeker seg. DSB, Politiet og Nkom har også en del egne test-data som blir analysert.  

Mangler nødvendige oppdateringer 

Så langt ser det ut til at en del av de som ikke har mottatt varsel mangler de nødvendige oppdateringene på telefonen. Nødvarsel er basert på en standardisert varslingsteknologi som brukes i flere land, og som er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner. Likevel må denne teknologien aktiveres for bruk i Norge. Det skjer automatisk når man oppdaterer til nyere programvareversjoner.  

–Programvareoppdateringene for å motta Nødvarsel har blitt tilgjengelig for norske brukere i løpet av våren. For å motta nødvarsler, både i test og i en reell faresituasjon, må publikum ha lastet ned disse, sier Kristine Utheim, prosjektleder for Nødvarsel. 

DSB oppfordrer derfor alle som ikke fikk varselet til å undersøke om deres telefon har oppdatert programvare. På nødvarsel.no kan du lese mer om hvilke programvareversjoner som støtter Nødvarsel og hvordan du sjekker hvilken programvareversjon du har.  

Etter hvert som flere oppdaterer telefonen sin, eller skifter ut en eldre mobiltelefon med en nyere, vil andelen som kan motta nødvarsler øke.   

Hvor mange fikk varsel?  

Nødvarsel har ingen opplysninger om mottakerne og vi kan ikke se hvor mange, eller hvem, som mottar det. DSB gjennomfører derfor nå en undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen. Resultatet vil gi en god indikasjon på hvor stor andel av den norske befolkningen som mottok nødvarselet. Undersøkelsen er allerede igangsatt og resultatene blir delt så snart de er klare.  

DSB presiserer at Nødvarsel ikke vil kunne nå 100% av befolkningen.  

– Nødvarsel er et supplement til andre varslingskanaler, så dersom om du har en telefon som ikke kan få nødvarsler vil du fortsatt kunne få informasjon om akutte hendelser gjennom andre kanaler som tidligere, sier Aarsæther.  

Nødvarsel skal testes med jevne mellomrom, men foreløpig er det ikke satt noen dato for neste test. Befolkningen vil få informasjon i god tid i forveien når nytt tidspunkt for test er bestemt.   

Foreløpige svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med varslingsprøven er publisert på nødvarsel.no