Slik unngår du å bli skadet av fyrverkeri

, Nyhet


De siste fem årene har til sammen 64 personer fått øyeskader etter bruk av fyrverkeri på nyttårsaften.

Etter nyttårsfeiringen i fjor ble det registrert ti øyeskader. Tre alvorlige og syv moderat alvorlige skader. Lettere øyeskader som blir behandlet ved legevakt regnes ikke med i oversikten.

– Bruk beskyttelsesbriller! Det er et lite og enkelt tiltak, som kan redde øynene dine hvis det skjer et uhell. Det er viktig å huske på at fyrverkeri er eksplosiver, og selv små mengder er nok til å kunne gi livsvarige skader, sier fungerende avdelingsdirektør Brit Skadberg i DSB.

Beskyttelsesbriller deles ofte ut gratis eller selges for en billig penge der du kjøper fyrverkeri. Både den som skal avfyre fyrverkeriet og dem som ser på bør bruke beskyttelsesbriller.

Kan få store konsekvenser

De siste fem årene har det blitt rapportert om 206 personskader forbindelse med nyttårsfeiringen. I snitt 41 hvert år. Personskadene har ulik alvorlighetsgrad og er på fingre, ansikt, hørsel, øyne eller andre kroppsdeler. Det er flest menn som skader seg.

– Bøy deg aldri over fyrverkeri når du tenner på, og hold god avstand fra oppskytningen. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen. Med alkohol i blodet reagerer du saktere og får dårligere vurderingsevne, sier Skadberg.

Pass på barna

– Det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Det er ikke bare uforsvarlig, men også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige, sier Skadberg.

Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg, slik at ingen skader seg på fyrverkeri du har latt ligge igjen.

Fyrverkeri som ikke er mulig å tenne, skal leveres tilbake til forhandler og ikke kastes i søpla. Fyrverkeriet skal oppbevares på et trygt sted frem til det skal leveres tilbake.

Fyrverkeri kun på nyttårsaften

Det er bare lov til å avfyre fyrverkeri på nyttårsaften, mellom klokken 18.00 og 02.00. Kommunen kan bestemme lokale begrensninger og forbud for bruk av fyrverkeri i spesielle områder der det kan oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. 

Det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Barn kan bruke stjerneskudd hvis voksne passer på at det brukes riktig.

Fyrverkerireglene

1. Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid.
2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
5. Bruk tennstav. Unngå lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Tennstav får du kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
6. Bruk beskyttelsesbriller.
7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
9. Hold god avstand fra oppskytingen.
10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.

>>> Les mer om fyrverkerireglene her