Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 11. januar

, Nyhet


Onsdag 11. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.  

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

— I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.  

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.  

— Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av litt over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid. Les mer om varslingssignalene på sikkerhverdag.no og hør signalene på sivilforsvaret.no

Nødvarsel på mobil

DSB og Sivilforsvaret har sammen med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene nylig levert en løsning for mobilbasert befolkningsvarsling. Denne gjennomgår nå tekniske tester i utvalgte områder. I tiden fremover skal det gjennomføres en rekke informasjonsaktiviteter knyttet til dette nye mobilbaserte varslingssystemet, slik at befolkningen blir kjent med hva dette er og hvordan det skal brukes. Befolkningsvarsling på mobil vil derfor ikke bli testet på varslingsprøven 11. januar.

Presse 

Spørsmål kan rettes til ditt lokale sivilforsvarsdistrikt eller til DSBs pressevakt (pressevakt@dsb.no - 992 52 000).   

Bilder 

Bilder av varslingsanlegg finner du på DSBs Flickr-konto og kan brukes fritt i pressesammenheng. Bruk fotobyline.