Rekordstor oppslutning om Samfunnssikkerhetskonferansen

, Nyhet


Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet Samfunnssikkerhetskonferansen 2023. Konferansen samler over 600 deltakere fra hele beredskaps-Norge. 

Hovedtemaet for konferansen er "Flere samtidige kriser – en varig utfordring?".

– Sikkerhet og beredskap handler om i hvor stor grad vi har kontroll på det vi ikke vet. Den dagen vi tror vi har full kontroll er vi kanskje ikke årvåkne nok, sa Mehl fra scenen i Oslo, 20. november. 

Nasjonale rammer for samfunnssikkerhet og beredskap, internasjonale sikkerhetsutfordringer og nordisk samarbeid, menneskelige følger av krig og krise, kunstig intelligens og desinformasjon, forsyningssikkerhet og finansiell stabilitet er noen av temaene som skal belyses over to dager på The Hub i Oslo (20. og 21. november).

Deltakerne kommer fra de mange ulike grenene av den norske beredskapen, både sivilt og militært. 

– Forebygging er det viktigste vi kan gjøre for et trygt samfunn. Men med samtidige og komplekse kriser, ofte av langvarig karakter, så må vi også styrke vår felles evne til å håndtere det uventede og uunngåelige. Derfor gleder det meg at det er rekordstor oppslutning om årets konferanse, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. 

Konferansen strømmes ikke direkte, men opptak blir tilgjengeliggjort på dsb.no i etterkant.  

Det blir også lagt ut bilder fra konferansen på DSBs Flickrkonto

>> Se programmet for konferansen