Ny rettleiar om silobrann

, Nyhet


Brann i siloanlegg er ei sjeldsynt hending for dei fleste brann- og redningsvesen. RISE Fire Research har i samarbeid med Fire Research and Innovation Centre (FRIC) omsett den svenske handboka «Brand i silo» til norsk på oppdrag frå DSB.

Kunnskapsgrunnlaget som er presentert i rettleiaren, og meir utfyllande i den svenske handboka, er meint å kunne nyttast både under operativ innsats ved brann og i førebyggjande arbeid. Målgruppa er brann- og redningsvesen, 110-sentralar, siloeigarar og brannrådgivarar.

Rettleiaren er tilgjengeleg på norsk og engelsk.

>> Norsk utgåve

>> Engelsk utgåve