Foreslå kandidater til samfunnssikkerhetsprisen!

, Nyhet


Hvem synes du fortjener samfunnssikkerhetsprisen for 2023? Alle kan foreslå kandidater, og fristen er 11. desember i år.

Prisen deles ut til den, eller de, som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner eller privatpersoner.

Slik innstiller du

Send en e-post til servicedesk.kom@dsb.no med navn på din kandidat, og en begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 11. desember 2023. Alle kan innstille. Vi håper på mange gode forslag!

Mer om prisen

Samfunnssikkerhetsprisen for 2022 gikk til NRK Supernytt for sin nyhetsformidling i en tid med både nasjonal og internasjonal uro. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge.

Prisen deles ut i februar 2024.

Disse sitter i juryen

Juryen består av direktør i DSB (leder), direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og en representant for fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg.

Tidligere vinnere

2022: NRK Supernytt
2021: Gjensidigestiftelsen
2020: Norske kvinners sanitetsforening
2019: Lillehammer kommune
2018: Sivilforsvarets mannskaper
2017: Bergen kommune
2016: Odda Røde kors
2015: Eigersund kommune
2014: 330-skvadronen
2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
2012: 22. juli-kommisjonen

Kriterier for prisen

Prisen utdeles til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

 Kandidater kan være

  • Nasjonale, regionale eller lokale aktører som jobber med samfunnssikkerhet
  • Offentlige etater, private virksomheter, organisasjoner
  • Enkeltpersoner/ildsjeler som setter samfunnssikkerhet på dagsordenen