Etterutdanning for naud- og beredskapsaktørane

, Nyhet


Samverke mellom naud- og beredskapsaktørane på skadestaden er gjennomgangstema for dei tre studia som det no kan søkjast opptak på ved Politihøgskolen. Fristen er 15. februar 2023.

To nye etterutdanningar for naud- og beredskapsaktørar, knytt til samverkeleiing og krisekommunikasjon, er no opne for søkjarar. Desse kjem i tillegg til ei felles utdanning i undervisning, trening og øving i samverke som starta opp ved Politihøgskolen denne veka.

Studia er utvikla i samarbeid mellom alle naud- og beredskapsaktørane (Hdir, DSB, POD, PHS og Forsvaret). Målet er å leggje til rette for betre samverke under kritiske hendingar ved å utvikle og gjennomføre felles utdanningar. Studia blir gjennomførte i regi av Politihøgskolen.

Utdanningane gir studiepoeng, og studieplassane blir fordelte mellom tilsette hos naud- og beredskapsaktørane.

Det er no høve til å søkje på følgjande tre etterutdanningar:
• Felles utdanning i samverkeleiing for naud- og beredskapsaktørar.
>> Les meir om studiet.

• Felles utdanning i krisekommunikasjon for naud- og beredskapsaktørar.
>> Les meir om studiet.

• Felles utdanning i undervisning, trening og øving i samverke for naud- og beredskapsaktørar.
>> Les meir om studiet.

Utdanningane har oppstart i august 2023.
>> Les meir om utdanninga på heimesida til Politihøgskolen.