Elsikkerhet 2022

, Nyhet


Elsikkerhet nr. 94 er nå ute. Bladet inneholder blant annet statistikk og omtale av elulykker, samt faglige artikler og informasjon fra NEK og Energi Norge.

Det ble i 2021 meldt inn 610 elulykker. I dette tallet ligger både hendelser som involverer elektrofagfolk, andre yrkesgrupper og privatpersoner. 180 av meldingene har medført skader. Av disse er 140 elektrofagfolk. Totalt antall hendelser er noe høyere enn de siste år.

- Vår hypotese er at antallet meldte hendelser primært skyldes økt kunnskap om når man skal melde og hvem som skal melde, sier seksjonssjef i Elsikkerhetsseksjonen, Jon Eirik Holst.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fikk i 2021 ingen meldinger om dødsulykker med strømgjennomgang eller lysbue som årsak. I 2020 var det heller ingen meldinger om slike dødsulykker og det har for første gang for denne typen statistikk vært to år på rad uten dødsulykker. 2021 er det åttende året siden 1998 vi har hatt null dødsulykker.

I nyhetsbladet Elsikkerhet kan du lese mer om regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav samt tekniske krav til elektriske anlegg.

>> Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet