Bistår etter jordskjelv i Tyrkia

, Nyhet


Personell fra flere av DSBs humanitære ressurser er nå på plass i Tyrkia, for å hjelpe til etter jordskjelvkatastrofen som rammet landet tidligere denne uken.

Behovet for hjelp er enormt, etter det kraftige jordskjelvet i Tyrkia og Syria natt til mandag.

Som nasjonalt kontaktpunkt for internasjonale anmodninger om humanitær bistand, har DSB mottatt henvendelser fra både EU, NATO og FN. Henvendelsene dreier seg i hovedsak om koordinering av hjelpen som nå kommer til landet.

Med finansiering fra Utenriksdepartementet, har DSB sendt blant andre en UNDAC-ekspert til Tyrkia. UNDAC er FNs krisevurderingsteam, som gjerne er blant de første internasjonale ressursene som kommer til et katastrofeområde. Jobben deres er å vurdere og koordinere hjelpeinnsatsen, sammen med det aktuelle landets myndigheter. Videre har vi sendt to IKT-eksperter. Gitt de vanskelige forholdene i området nå, er deres jobb å støtte UNDAC i deres arbeid og sørge for at FN-teamet har kontakt med omverdenen. DSB har i tillegg sendt en leir-tekniker fra det som kalles Norwegian Support Team. Han skal hjelpe til med riggingen av campen der UNDAC-personellet bor. Den femte personen DSB har sendt denne uken, er en EU-ekspert som inngår i EUs krisehåndteringsteam. Ekspertens oppgave er å bistå i hjelpeinnsatsen som kommer i EU-regi.

Tyrkia og Syria har i tillegg bedt om materiell til å håndtere katastrofen, særlig materiell knyttet til helsehjelp og husly for dem som har mistet alt. Disse anmodningene formidler DSB videre til aktuelle aktører. Det er DSBs internasjonale vakt og Sivilforsvarets stab som håndterer de ulike anmodningene.

Rolf Bakken (i midten) er DSBs UNDAC-ekspert i Tyrkia. Foto: DSB