Beredskapsmyndighetene forberedt på ekstremvær

, Nyhet


Ekstremværet «Hans» er varslet å treffe store deler av landet mandag og tirsdag med store nedbørsmengder. Beredskapsmyndighetene følger situasjonen tett og gjør nødvendige forberedelser for å kunne bistå med konsekvensene av ekstremværet.

Meteorologisk institutt (MET) har oppgradert til rødt farevarsel for nedbør. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppgradert farevarselet for flom- og jordskred til rødt.

Oppdaterte naturfarevarsler og råd finnes på varsom.no.

DSB bistår statsforvalterne, og har tett kontakt med NVE og MET. Det er i ettermiddag gjennomført møte i fylkesberedskapsrådet i Innlandet. Tilsvarende møter planlegges i Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag.

Statsforvalteren i Innlandet har satt krisestab og oppfordrer privatpersoner og bedrifter om å sikre eiendom og verdier i løpet av søndagen. DSB minner om egenberedskap.

− Tenk forebygging og utnytt tiden frem til uværet kommer. Sjekk også egenberedskapslageret og sørg for at du har vann, mat og det du trenger for å klare deg selv noen dager, hvis veien skulle bli stengt eller du må holde deg innendørs, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Råd om egenberedskap finner du på sikkerhverdag.no

DSB legger opp til å gjennomføre samvirkekonferanse for statlige etater, statsforvalterne m.fl. knyttet til hendelsen i løpet av mandag formiddag.

På kort varsel
Sivilforsvaret er en statlig beredskapsressurs, som er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedformålet er å beskytte befolkningen. De 20 distriktene samarbeider tett med regionale og lokale beredskapsaktører, både i det daglige og i den aktuelle situasjonen.

− Sivilforsvaret har høy beredskap og kan bistå raskt ved behov. Sivilforsvarsdistriktene har klargjort materiell og utstyr, sier Aarsæther.

Sivilforsvaret kan blant annet bidra med pumpemateriell og slanger, telt for å huse kommandosentral og personell, utstyr til lys og varme, søk og redning, samt vakthold og sikring.

Styrket nødkommunikasjon
DSB har også ansvar for Nødnett, som er et nasjonalt samband for nød- og beredskapsaktørene. Det bidrar til at aktørene får felles situasjonsforståelse i en akutt hendelse.

Nødnett er bygget for å være robust, med overlappende dekning, god reservestrømkapasitet og flere innebygde mekanismer for å opprettholde muligheten for lokal kommunikasjon ved utfall i nettet.

− Nødnett er bygget for å fungere selv under store påkjenninger. Alle basestasjoner har nødstrøm, men det vil bli problemer ved langvarig strømbrudd eller brudd på telelinjene. Vi ser nå på mulige forebyggende tiltak for å sikre dekning, sier Aarsæther.