Varsler helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet

, Nyhet


I dag varslet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at regjeringen vil ha en helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Arbeidet starter til høsten.

– Dette er en veldig god nyhet, og en gjennomgang som flere i brann-Norge har ventet på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Forrige Stortingsmelding om brann- og redning ble lagt frem i mai 2009. I de snart 13 årene som har gått, har det skjedd en utvikling i samfunnet som gir andre behov og forventinger til brann- og redningstjenestene. En helhetlig gjennomgang med sikte på hvordan brann- og redningsvesenene kan møte fremtidens behov er derfor velkomment.