Totalforsvaret - hva nå?

, Nyhet


DSBs arrangement på Arendalsuka 2022: «Totalforsvaret - hva nå?».

Om arrangementet

Norge er et lite land. Når de store krisene rammer oss, må vi spille på alle ressursene vi har - sivile som militære. Dette er Totalforsvaret. 

I store øvelser som Trident Juncture og Cold REsponse, har aktørene i Totalforsvaret trent sammen. I alvorlige hendelser som Gjerdrum-katastrofen og pandemien, jobbet sivile ressurser og Forsvaret side om side.

Hva har vi lært? Hvilke styrker og svakheter har Totalforsvaret? Hvordan påvirker den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, Totalforsvaret?

Medvirkende:

  • Eirik Kristoffersen, forsvarssjef
  • Knut Storberget, statsforvalter og leder av Forsvarskommisjonen
  • Benedicte Bjørnland, politidirektør
  • Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB
  • Morten Harangen, debattleder, DSB

Debatten var DSBs arrangement under Arendalsuka 2022 og ble gjennomført på Grand Hotel tirsdag 16. august.