Tillegg til veileder i kontinuitetsplanlegging

, Nyhet


DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging legger til grunn et scenario basert på erfaringer fra tidligere pandemier. Etter to år med covid-19 er forutsetningene noe endret. DSB har derfor laget et justert scenario.

FHI har i sine risikovurderinger fra desember og januar advart om at økt omikronsmitte vil føre til høyt sykefravær i samfunnet. Med bakgrunn i denne utviklingen er det viktig å minne alle virksomheter om betydningen av kontinuitetsplanlegging for å opprettholde viktige leveranser og tjenester.

Etter to år med pandemi ser vi at forutsetningene for kontinuitetsplanlegging har endret seg noe sammenlignet med det opprinnelige planleggingsscenarioet. Vi har derfor laget et justert scenario, og samtidig fremhevet enkelte spørsmål som kan være særlig relevante i dagens pandemisituasjon.

I det oppdaterte scenarioet er det først og fremst varigheten av pandemien og fravær som følge av innførte tiltak, som er nytt. Høyt sykefravær over tid gir andre utfordringer enn høye sykefraværstall i korte perioder. Effekten av sykefraværet forsterkes dessuten av at for hver koronasmittet person må flere i karantene, og disse kan i beste fall jobbe fra hjemmekontor.

>> Tillegg til DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging tilpasset Covid19-situasjonen ved årsskiftet 2021/2022 - Hjelp til oppdatering av kontinuitetsplaner (pdf)