Stor oppslutning om Samfunnsikkerhetskonferansen 2022

, Nyhet


Statssekretær Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet Samfunnssikkerhetskonferansen 2022. Konferansen har i år over 450 deltakere, og belyser en rekke dilemma innenfor forebygging og krisehåndtering.

– Å sørge for innbyggernes trygghet er en av statens viktigste oppgaver. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er helt sentralt for å styrke og opprettholde denne tryggheten, sa Aasen fra scenen i Oslo, 2. juni.

Hovedtemaet for konferansen er «Den neste krisen».

Krigen i Ukraina er et sentralt bakteppe. Da den startet, hadde verden vært gjennom to år med pandemi. Nylig har FNs klimapanel levert nye rapporter som er krystallklare: klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel for jordkloden.

SAMSIK  2022 samler deltakere fra de mange ulike grenene av den norske beredskapen, både sivilt og militært.

Hvordan kan vi forberede oss på det utenkelige? Hva betyr det som skjer langt borte for samfunnssikkerheten i Norge? Og hva med risiko i cyberdomenet? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på konferansen, som arrangeres over to dager på The Hub i Oslo (2. og 3. juni).

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og filosof Henrik Syse er blant dem som innleder om krigens dilemmaer, barn og unge i kriser, egenberedskap og samhandling.

– En felles forståelse av utfordringsbildet er helt fundamentalt for å være forberedt på den neste krisen, sier DSB-direktør Elisabeth S. Aarsæther.

– Vi vet ikke hvilke utfordringer vi må håndtere, men vi vet at vi må forberede oss. Da er den nordiske modellen med samhandling på tvers, en avgjørende kapital for å lykkes når samfunnet settes på prøve.

Konferansen strømmes ikke direkte, men det blir lagt ut opptak på dsb.no i etterkant.

Følg gjerne DSBs Twitterkonto og emneknaggen #samsik22 for oppdateringer underveis. Intervjuer med foredragsholderne legges ut på DSBs Facebookside.

Det blir også lagt ut bilder fra konferansen på DSBs Flickrkonto.

>> Se programmet for konferansen