Sivilforsvaret forberedt på ekstremvær

, Nyhet


Onsdag og torsdag treffer ekstremværet Gyda store deler av landet. Sivilforsvaret har gjort nødvendige forberedelser for å kunne bistå nød- og beredskapsetater og kommuner med å håndtere konsekvensene av ekstremværet.

Meteorologisk institutt og NVE har sendt ut varsler på rødt og oransje nivå om store mengder regn, store flommer og skred. Oppdaterte naturfarevarsler finnes på varsom.no.

Sivilforsvaret er en statlig beredskapsressurs, som er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedformålet er å beskytte befolkningen. De 20 distriktene samarbeider tett med regionale og lokale beredskapsaktører, både i det daglige og i den aktuelle situasjonen.

På kort varsel

− Sivilforsvarsdistriktene har sendt ut informasjon og vært i kontakt med befal og tjenestepliktige om ekstremværet som er på vei. Sivilforsvarets materiell er til enhver tid operativt, slik at vi kan trå til på kort varsel ved behov, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Sivilforsvaret kan blant annet bidra med pumpemateriell og slanger, telt for å huse kommandosentral og personell, utstyr til lys og varme, søk og redning, samt vakthold og sikring.

Styrket nødkommunikasjon

DSB har også ansvar for Nødnett, som er et nasjonalt samband for nød- og beredskapsaktørene. Det bidrar til at aktørene får felles situasjonsforståelse i en akutt hendelse.

Nødnett er bygget for å være robust, med overlappende dekning, god reservestrømkapasitet og flere innebygde mekanismer for å opprettholde muligheten for lokal kommunikasjon ved utfall i nettet.

− Nødnett er bygget for å fungere selv under store påkjenninger. Alle basestasjoner har nødstrøm, men det vil bli problemer ved langvarig strømbrudd eller brudd på telelinjene. Derfor har vi mobile basestasjoner, som vi kan plassere ut hvis det blir behov, sier Elisabeth S. Aarsæther.