Samfunnssikkerhetskonferansen arrangeres i november 2023

, Nyhet


I 2023 markerer DSB 20 år med arbeid for et sikkert samfunn. Dette vil vi markere i forbindelse med samfunnssikkerhetskonferansen, som arrangeres i november neste år.

Samfunnssikkerhetskonferansen, som vanligvis har blitt arrangert i februar, blir neste år arrangert 20. –21. november. Der vil vi også markere at DSB er 20 år. I den forbindelse vil vi invitere sentrale aktører til å gi et tilbakeblikk, og ikke minst skue framover.

I mai og juni skal Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen levere sine rapporter til Regjeringen. Det vil med andre ord være nok å snakke om på neste års samfunnssikkerhetskonferanse!

Mer informasjon om påmelding og program kommer våren 2023. Inntil videre ber vi deg om å holde av datoene.

Tid: 20. – 21. november 2023

Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo