Redusert kursportefølje ved brannskolen i 2023

, Nyhet


Fra 1. september endrer Norges brannskole navn til Brann- og redningsskolen. I en overgangsperiode blir det noe redusert kursvirksomhet. Det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser til etablering av en ny fagskoleutdanning, og fordi ny infrastruktur og ombygging gjør full drift umulig.

Mens skolen i dag kun tilbyr kurs av kortere varighet, vil den fra 2024 også tilby høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå: En toårig grunnutdanning på heltid for brann-, rednings- og samfunnssikkerhetspersonell.

Mye ressurser til skoleetableringen

Mange ansatte ved skolen er naturligvis engasjert i etableringen av den nye utdanningen. Skolens område er for tiden en byggeplass, der nye bygninger er under oppføring og gamle bygg renoveres. Det blir ny brannstasjon, moderne øvingsfelt og øvingsobjekter for ulike typer boligbrann, dyreredning, ulykker og søk i sammenraste bygninger.

– Vi forsøker å ha så normal drift som mulig, men må prioritere hardt i 2023. Dessverre betyr det at ikke alle som ønsker får deltatt på kurs neste år. Snart får vi nye og moderne øvingsobjekter og lokaler, og et omfattende kurs- og undervisningstilbud, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  

Brann- og redningsskolen er underlagt DSB. 

Prioriterer lederkurs

I 2023 gjennomføres kun ett grunnkurs. Dette kurset skulle gjennomføres i år, men ble utsatt på grunn av pandemien. Opptak er allerede gjort og det er ingen ledige kursplasser. Lederopplæringen prioriteres, og det blir i 2023 gjennomført ett lederkurs i hver kategori.

Lærlingskolen, Avinorkurs, kurs i akutt forurensning, alarmsentraloperatør og ICCS/Locuskurs gjennomføres som normalt. I tillegg blir det gjennomført ett forebyggendekurs høsten 2023.

>> Gå til kurskatalogen for 2023