Østersjørådet samlet i Norge

, Nyhet


Denne uken var Østersjørådet samlet i Oslo. DSB har presidentskapet, og på møtet sto grønt skifte, regional utvikling, sikkerhet og beredskap på agendaen.

– Samfunnet må styrke motstandsdyktigheten mot en rekke trusler. Krigen i Ukraina og pandemien har understreket betydningen av sivilsamfunnenes innsats og samarbeid, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Østersjørådet er et regionalt samarbeidsråd for landene rundt Østersjøen. Det ble grunnlagt i 1992, og består av elleve medlemmer: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og Europakommisjonen.

Russland er ikke lenger medlem i rådet, etter å ha blitt suspendert etter invasjonen i Ukraina.

Norge overtok i fjor sommer presidentskapet i Østersjørådet fra Litauen. DSB har i denne perioden prioritert forebygging og internasjonalt samarbeid, med særlig vekt på naturfarer, klimaendringer og industrisikkerhet. 

Om kort tid tar Tyskland over stafettpinnen.  

– Både samarbeidsarenaer, formelle avtaler og frivillig innsats må til for å lose et samfunn gjennom kriser, sier Aarsæther.

Møtet ble avsluttet med at de respektive direktørene signerte en felles erklæring om videre samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap. Denne følger opp erklæringen fra utenriksministerne i medlemslandene som møttes i Kristiansand 24. mai.

GD.jpg

Foto: DSB