Økning i pipebranner

, Nyhet


I 2021 var det en kraftig økning i pipebranner. Her er noen tips for å unngå pipebrann og råd for hva du skal gjøre hvis det skjer.

– I 2021 økte pipebranner med 38 prosent sett opp mot perioden 2016-2020. Det er en markant økning. Det kan skyldes at det i 2021 var flere kuldeperioder i løpet av året, dyrere strøm og at vi som følge av korona oppholdt oss mer hjemme, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Fyrer du med fuktig ved og liten trekk så danner det seg beksot i pipa. Dette kan føre til pipebrann.

– Piper er bygd for å kunne tåle en pipebrann og det er sjelden pipebranner sprer seg til bygningen. Oppdager du pipebrann skal du ringe brannvesenet på 110 og følg godt med til brannvesenet kommer, særlig på loft og ved etasjeskillere, sier Ly.

Her er noen tips og råd.

Slik oppdager du pipebrann
– Høy knitring eller buldring fra pipa er tegn på pipebrann.
– Flammer eller gnistrer fra pipa.
– Mye tett og tykk røyk fra pipa.
– Veldig varm pipe eller sterk varmelukt fra pipa.

Sørg for god lufting
God forbrenning krever mye luft. Ha alle trekkventilene åpne når du tenner på i ovnen. Når det er god varme i ovnen kan du skru ned for trekken til det brenner med rolige flammer. Legg på litt og litt ved for å fyre jevnt.

Ikke bruk brennbare væsker
Bruk aldri tennvæske, bensin eller andre brennbare væsker i peisen eller ovnen.

Ikke for mye eller fuktig ved
Hvis du fyller ovnen med ved og fyrer med lite trekk, dannes det beksot i skorsteinen. Det samme skjer hvis du fyrer med fuktig ved. Beksot og tjære som samler seg i pipa tar etter hvert fyr. Det kan skje etter bare noen få måneder med feil fyring. Sjekk bruksanvisningen eller kontakt leverandøren, hvis du lurer på hvordan din peis fungerer.

Oppdager pipebrann
Hvis du oppdager pipebrann må du stenge alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Hvis det ikke er fyr i peisen, kan du også stenge peisspjeldet. Er det fyr i peisen må du ikke stenge spjeldet. Da vil røyken komme inn i rommet.

Slokke pipebrann
Slokkingen av pipebrann bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Hvis du er på hytta eller det er langt til nærmeste brannvesen kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter. Åpne forsiktig sotluka i bunnen av skorsteinen og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren, men la det bare komme ut litt pulver. Lukk igjen luka. Gjenta dette hvis brannen tar seg opp igjen.

Evakuer i tide
Husk at du ikke må sette deg selv i fare. Du må alltid evakuere før det blir farlig å oppholde seg inne. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet.

>> Branner i skorstein fordelt på måneder

>> Utvikling branner i skorstein per fylke 2017-2021