Ny rapport om solcelleinstallasjoner montert på tak

, Nyhet


Rapporten konkluderer med at solceller på tak kan påvirke en brann, og at brann- og redningsvesenet må gis opplæring i hvordan de skal håndtere en brann i bygg med solcelleinstallasjon.

RISE Fire Research AS har på bestilling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vurdert hvordan solcellemoduler montert på skråstilt tak kan påvirke en brann, hvilke testmetoder som finnes for dokumentasjon av solceller og hvordan brann- og redningsvesenene kan trygges ved innsats i bygg med solcellepanel på tak.

Hovedfunnet er at solcellemoduler montert parallelt med takoverflaten på skråtak kan påvirke branndynamikken ved en brann.

Rapporten inneholder også informasjon om hva som er nødvendig av utstyr og kompetanse for å trygge brannvesenets innsats. Brannvesen må ha tilstrekkelig kunnskap om virkemåten til en solcelleinstallasjon, slik at de har forståelse for farene for at deler av installasjonen kan lede strøm, selv om utkoblingsbryteren er aktivert.

Det er viktig at kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser ivaretar brann i bygg med solcelleanlegg.

>> Her finner du hovedrapporten

>> Her finner du teknisk rapport