Ny etterutdanning for nød- og beredskapsaktørene

, Nyhet


Nå kan du søke opptak i en ny etterutdanning; en felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene.

I utdanningen vil du lære mer om hvordan du gjennom undervisning, trening og øvelse kan fremme samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene. Sentralt i utdanningen står rollen som læringsleder. Det er Politihøgskolen som har det administrative ansvaret for opptaket, og søknadsfristen er 15. oktober.

Målgruppen for utdanningen er personell hos nød- og beredskapsaktørene som har, eller er tiltenkt, oppgaver som læringsleder innen samvirke.

Fordeling av studieplasser:

 • minst 60 prosent av plassene fordelt likt mellom
  • ansatte, vernepliktige og tjenestepliktige i Forsvaret
  • ansatte i politiet
  • ansatte i brann- og redningsvesen
  • ansatte i DSB
  • ansatte i helsetjenesten.
 • inntil 20 prosent av plassene til andre beredskapsaktører (offentlige og private)
 • inntil 20 prosent av plassene til frivillige aktører

Målet med utdanningen er at den skal bidra til styrket samvirke mellom nød- og beredskapsaktørene, støtte opp under enhetlig praksis av høy kvalitet, bidra til nettverksbygging og legge til rette for effektiv utnyttelse av samfunnets samlede ressurser under krisehåndtering.

DSB deltar sammen med andre myndigheter og organisasjoner i prosjektet Felles etter- og videreutdanning for nød- og beredskapsaktørene, som ledes av Politihøgskolen. Målet er å legge til rette for bedre samvirke under kritiske hendelser ved å utvikle og gjennomføre felles utdanningsprogram for kriseledelse. Det er i første omgang planlagt tre ulike utdanninger:

 • Felles utdanning i undervisning, trening og øvelse innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene (utlyst høsten 2022)
 • Felles utdanning i samvirkeledelse for nød- og beredskapsaktørene (planlagt utlyst 2023)
 • Krisekommunikasjon (planlagt utlyst 2023)

>> Les mer om utdanningen (Politihøgskolens nettside)
>> Les mer om prosjektet (Politihøgskolens nettside).