Nordmenn er bedre forberedt på kriser

, Nyhet


Egenberedskapsuka 2022 er nå i gang. En fersk undersøkelse viser en markant økning i kjennskapen til DSBs egenberedskapsråd – og at flere nå lagrer vann.

I en ny undersøkelse svarer hele åtte av ti at de er «klar over at myndighetene anbefaler at alle husstander i Norge skal være forberedt på å kunne klare seg selv i eget hjem i minimum tre døgn, dersom strøm, tele-/mobilnett og internett blir borte».

Det er en markant økning sammenlignet med tilsvarende undersøkelse på samme tidspunkt i fjor.

– Vi tror krigen i Ukraina og den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har gjort egenberedskap mer aktuelt for enda flere. I kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina 24. februar har vi sett en stor økning i antall besøk på sikkerhverdag.no – der har vi tips og råd til hva man kan gjøre for å øke sin egenberedskap, sier DSBs direktør Elisabeth Aarsæther.

Flere lagrer vann

Undersøkelsen viser at fire av ti oppgir at de har «lagret drikkevann i flasker/beholdere som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset». I tilsvarende undersøkelse i fjor svarte under tre av ti det samme.

– Det er en solid økning. Men fortsatt er det under halvparten av norske husholdninger som lagrer vann. Det er ikke bra nok. Et av våre aller viktigste råd er at folk lagrer minst ni liter vann per person, sier Aarsæther.

Kommunene er med på Egenberedskapsuka

Målet med Egenberedskapsuka, som varer fra 31. oktober til 6. november, er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

– Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, sier Aarsæther.

Under Egenberedskapsuka vil kommuner, sivilforsvarsdistrikter, lag og foreninger over hele landet informere folk om hva de kan gjøre for å kunne klare seg hjemme i minst tre døgn, hvis viktige samfunnsfunksjoner er midlertidig utilgjengelig.

På sikkerhverdag.no finner du eksempler på hva du bør ha i hus. Lista er ikke en fasit, men et forslag for å dekke grunnleggende behov som mat, varme, drikke, legemidler, hygiene og informasjon. For noen kan det være naturlig å planlegge slike tiltak sammen. 

Om undersøkelsen

En representativ befolkningsundersøkelse (1000 respondenter) ble utført av Ipsos på oppdrag fra DSB i ukene rett før Egenberedskapsuka (uke 42-43).  

Bilder

Illustrasjonsbilder egenberedskap på DSBs Flickr

Bilde av DSBs direktør, Elisabeth Aarsæther