Foreslå kandidater til samfunnssikkerhetsprisen!

, Nyhet


Hvem synes du fortjener samfunnssikkerhetsprisen for 2022? Alle kan foreslå kandidater, og fristen er 5. desember i år.

Prisen deles ut til den, eller de, som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prisen kan gå til både offentlige aktører, private virksomheter, organisasjoner eller privatpersoner.

Samfunnssikkerhetsprisen for 2021 gikk til Gjensidigestiftelsen for deres støtte til aktiviteter som styrker samfunnssikkerheten og gjør frivillig arbeid mulig.

Prisen deles ut i januar 2023.

Slik innstiller du
Send en e-post til servicedesk.kom@dsb.no med navn på din kandidat, og en begrunnelse for hvorfor den eller de fortjener prisen. Frist for å foreslå kandidater er 5. desember 2022. Alle kan innstille. Vi håper på mange gode forslag!

Disse sitter i juryen
Juryen består av direktør i DSB (leder), direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, daglig leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum og en representant for fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg.

Tidligere vinnere
2021: Gjensidigestiftelsen
2020: Norske kvinners sanitetsforening
2019: Lillehammer kommune
2018: Sivilforsvarets mannskaper
2017: Bergen kommune
2016: Odda Røde kors
2015: Eigersund kommune
2014: 330-skvadronen
2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
2012: 22. juli-kommisjonen

Kriterier for prisen
Prisen utdeles til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt eksempel, og arbeidet må ha en overføringsverdi til andre aktører.

Kandidater kan være
- Nasjonale, regionale eller lokale aktører som jobber med samfunnssikkerhet
- Offentlige etater, private virksomheter, organisasjoner
- Enkeltpersoner/ildsjeler som setter samfunnssikkerhet på dagsordenen