Forebygge branner hos utleiere av el-sparkesykler

, Nyhet


DSB har invitert flere av de største utleiefirmaene, brannvesen og berørte myndigheter til et møte 21. juni for å forebygge branner hos utleiere av el-sparkesykler.

Antallet el-sparkesykler i Norge har eksplodert de siste årene. Det har ført til flere branner, også i utleiemarkedet.

– DSB har ekstra oppmerksomhet på el-sparkesykler, og andre batteridrevne fremkomstmidler. I hovedsak har vi konsentrert oss om brannrisiko med batterier og ladning av disse, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Det er mange utleiere av el-sparkesykler rundt om i Norge og det har vært flere tilfeller av branner hos utleiere. Når det tar fyr i el-sparkesykler som står samlet kan det føre til eksplosive branner som kan være utfordrende å slokke.

– Hensikten med møtet er å gå gjennom ansvaret utleiere av el-sparkesykler har for sikker og forsvarlig drift. Dette inkluderer blant annet vedlikeholdsrutiner, lading, lagring og utfordringer knyttet til oppladbare litiumbatterier, sier Ly.

Årsaken til branner i el-sparkesykler er som oftest at batteriet har fått en skade. Et skadet batteri kan også ta fyr selv om det ikke står til lading. El-sparkesykler blir gjerne utsatt for røff bruk og batteriene er sårbare. De er gjerne plassert nær bakken, og kan være utsatt for slag og skader.

– Også du som leier el-sparkesykkel har et ansvar. Hvis batteriet får skade når du kjører eller du merker at noe er galt, så meld fra til den du har leid av. Det kan være med på å redusere risiko for brann og med det spare samfunnet for store verdier, sier avdelingsdirektøren.

DSB anbefaler at lading av el-sparkesykkel foregår under oppsyn. Utleieselskapene bør derfor legge til rette for at ladingen gjennomføres i tråd med anbefalingene og at ladingen foregår på ikke-brennbart underlag i ikke-brennbare omgivelser.

– Utleiemarkedet for el-sparkesykler er en stor og økende bransje, og vi klarer nok ikke å løse alle utfordringer med dette møtet. Men det er viktig at det er en god dialog mellom utleiere, myndighetene som lager regelverket og brannvesenet. Sammen kan vi komme fram til gode løsninger for å begrense antall branner i el-sparkesykler, sier Johan Marius Ly.