Europeisk samarbeid gir bedre beredskap

, Nyhet


DSB sender to team med skogbrannpersonell fra Telemark til Hellas i august. I tillegg til å hjelpe greske kollegaer med å slokke branner, bringer de med seg verdifull erfaring tilbake til Norge.

I sommer er det igjen varmerekorder og tørke over store deler av Europa. Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Tørre områder blir bare tørrere. Det betyr at vi må forberede oss på flere skogbranner, også oss her nord.

Til Hellas for å øve

30. juli reiser det første teamet med skogbrannpersonell fra Norge til Hellas. Der skal de øves og settes i slokkeinnsats mot skog- og naturbranner, før de blir avløst av et nytt norsk team etter 14 dager.

Ansatte i brann- og redningsvesenet, skogeiere og entreprenører i Telemarks skogbranntropper, i tillegg til personell fra Telemark og Østfold sivilforsvarsdistrikter, inngår i teamene som sendes. Teamlederne kommer fra Skien brann- og feiervesen.

Treningen i Hellas vil gi mannskapene verdifull erfaring og kunnskap i å håndtere skogbranner under krevende forhold. I tillegg vil de få nyttige erfaringer i hva som kreves for å motta internasjonal støtte ved en større skogbrann, dersom Norge skulle ha behov for det.

Bilder av de norske teamene i Hellas legges ut på DSBs Flickr konto

Må hjelpe hverandre

I tillegg til de to skogbrannteamene fra Norge, tar Hellas i sommer også imot team fra flere andre europeiske land. EUs ordning for sivil beredskap, der Norge er medlem, finansierer skogbrannteamenes reise og opphold. Denne ordningen finansierer også andre områder innen sivil beredskap i Europa, og bidrar til at medlemmer kan få støtte fra andre land ved behov.

Det er første gang slik forhåndsplanlagt utstasjonering av skogbrannteam blir gjennomført i Europa. Og det kommer nok ikke til å bli siste gang. Trusler og hendelser i Europa går ofte på tvers av landegrensene – og det krever samarbeid over grensene.

Norge kan rammes

I beredskaps-Norge husker vi godt skogbrannsommeren 2018. Da hadde vi på det meste 114 skogbranner på en og samme dag. Takket være særs god innsats fra brann- og redningsvesenet – godt støttet av statlige ressurser som Heimevernet, skogbrannhelikoptre og Sivilforsvaret – ble brannene slokket uten store følgeskader. Den tørre sommeren var meget krevende, og krevde kontinuerlig innsats. Skogeiere og bønder som kjenner skogen sin deltok aktivt i slukkingen av skogbranner, og ga et viktig bidrag til brannvesenet.

Selv om skogbrannberedskapen i Norge er god, kan store skogbranner og brannstormer være krevende å slokke. I slike tilfeller kan Norge få støtte fra europeiske skogbrannressurser. Men først må vi øve sammen.