EU hedret norsk medisinsk team

, Nyhet


Det norske medisinske teamet (NOR EMT) som i fjor høst hjalp Haitis innbyggere etter jordskjelvet og uværet på øya, ble i dag hedret for innsatsen.

Teamet mottar medaljen for ekstraordinær innsats, fra EUs mekanisme for sivil beredskap. Gjennom dette systemet formidles anmodninger om bistand til EUs medlemsland og partnerland, inkludert Norge. Under en seremoni i Brüssel i ettermiddag, fikk medisinsk ansvarlig, Asle Hirth, overrakt medaljen av EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič.

– Teamet har utvist stort mot og imponerende fleksibilitet, for å løse oppdraget på en best mulig måte. Vi er takknemlige og imponert, sa Lenarčič. Også hjelpearbeidere fra Frankrike og Luxemburg ble hedret.

NOR EMT Haiti-innsats ble ledet av DSB, i nært samarbeid med Helsedirektoratet. Totalt deltok nærmere 50 personer. Oppdraget var å etablere og drive en feltklinikk i det avsidesliggende området L'Asile, noen kilometer unna jordskjelvets episenter. Om lag halvparten av teammedlemmene var helsearbeidere, blant annet leger, sykepleiere og ambulansearbeidere. Det øvrige personellet i jobbet med ledelse, logistikk, sikkerhet og drift av campen som teamet bodde i.

– Norske EMT-team har bistått i flere kriser de siste årene. Vi er stolte av både teamene og av de enkelte som reiser ut for å hjelpe andre når det virkelig gjelder. Oppdraget på Haiti var særlig krevende. Erfaringene fra dette og andre oppdrag er viktige for å bli enda bedre forberedt, hvis vi skulle bli bedt om å sende team igjen, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Etter seremonien i ettermiddag, forteller Asle Hirth at han ydmykt tok imot medaljen på vegne av kollegaene i teamet, men også hele EMT-poolen og apparatet i DSB og Helsedirektoratet.

– Då me var på veg til oppdraget i Haiti, hadde me alle forestillingar om korleis det ville bli. Mykje vart annleis. Utfordringane som møtte oss, menneskeleg, medisinsk og logistisk, krevde ein god porsjon menneskekunnskap, improvisering og diplomati. Fallgruvene er mange i slikt eit krevande landskap. Det var derfor svært gledeleg å få nyheita om at innsatsen vår var blitt lagt merke til, og endåtil kvalifiserte til å motta den aller første medalja utdelt av Union Civil Protection Mechanism, for ekstraordinær innsats, sier Hirth.

Les mer om oppdaget her

Medalje_dsb.jpg

Teamet mottar medaljen for ekstraordinær innsats, fra EUs mekanisme for sivil beredskap.