Eline Palm Paxal ny leder for Nødnett

, Nyhet


Eline Palm Paxal er ansatt som ny leder for avdeling nød- og beredskapskommunikasjon i DSB. Avdelingen drifter blant annet Nødnett, som leverer oppdragskritisk kommunikasjonsløsning til nød- og beredskapsetatene i Norge.

Paxal er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1997. Hun er dag seksjonsleder i DSB, hvor hun har jobbet siden 2017 og hatt særlig ansvar i avdeling nød- og beredskapskommunikasjon.

Hun har tidligere hatt lederstillinger både i helsetjenesten og i konsulentbransjen.

- Eline Palm Paxal har med seg svært verdifull kompetanse inn i en tid der kommunikasjonstjenester stadig blir viktigere i håndtering både av daglige utfordringer og i store kriser. Både dagens Nødnett og ny nødkommunikasjon er sentrale deler av DSBs leveranser. Jeg er glad for at Eline tar på seg dette store ansvaret, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.