DSB på Arendalsuka

, Nyhet


DSB er tilstede på Arendalsuka. Her skal vi snakke om Totalforsvaret, klimaendringer og fremtidens brann- og redningsvesen.

Hovedarrangementet vårt «Totalforsvaret – hva nå?» går av stabelen tirsdag 16.08 kl. 15.30 på Grand Hotel i Arendal.

I store øvelser som Trident Juncture og Cold Response, har aktørene i Totalforsvaret trent sammen. I alvorlige hendelser som Gjerdrum-katastrofen og pandemien, jobbet sivile ressurser og Forsvaret side om side.

Hva har vi lært? Hvilke styrker og svakheter har Totalforsvaret? Hvordan påvirker den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, Totalforsvaret?

Her blir det paneldebatt med:

  • Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
  • Politidirektør Benedicte Bjørnland
  • Knut Storberget, Statsforvalter og leder av Forsvarskommisjonen
  • Elisabeth S. Aarsæther, Direktør i DSB.

I samarbeid med Samfunnsbedriftene inviterer DSB til arrangementet «Brann og redning fram mot 2030 – er tjenesten rigget for kommende oppgaver og utfordringer?». Arrangementet finner sted tirsdag 16.08 kl. 12.30.

Representanter fra DSB deltar også som foredragsholdere og debattanter på en rekke andre arrangementer.

DSB ved Sivilforsvaret har også stand i Arendal sentrum gjennom uken. Møt oss gjerne for en hyggelig prat!

Se programmet for Arendalsuka