DSB advarer om skogbrannfare i Sør-Norge

, Nyhet


Hittil i år har brann- og redningsvesenet rykket ut til over 500 branner i terrenget. Siden påskeuken har det i snitt vært 16 branner per dag.

Meteorologisk institutt melder om lokal gress- og lyngbrannfare i store deler av Sør-Norge. Brann- og redningsvesenet og Sivilforsvaret er i høy beredskap. DSB forsterker også beredskapen fra lufta – gjennom helgen står tre skogbrannhelikoptre stå klare til å rykke ut.

– Enkelte dager har vi hatt opp mot 30 ulike branner. Å håndtere mange branner samtidig kan være utfordrende for det enkelte brannvesen og helikopterberedskapen, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Dropp grilling og bål

Det er et generelt forbud mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september. Bruk av åpen ild kan nå få store konsekvenser.

– Nå er det veldig tørt med mye tørt gress og buskas i terrenget som lett tar fyr. Vi advarer nå alle som skal ut og nyte våren: vær forsiktig og husk at selv en liten glo fort kan bli til en stor brann, sier Ly.

Engangsgriller likestilles med andre åpne flammer, og må ikke brukes i skog og mark.

Ta heller med pølser på termos eller matpakke når du skal ut på tur, oppfordrer Johan Marius Ly.

Viktige ressurser

Flere av brannene den siste tiden har spredt seg i bratt terreng, der det har vært krevende for slokkemannskapene å komme til. Skogbrannhelikopteret og mannskaper fra Sivilforsvaret har bistått i slokkearbeidet. Lokale bønder, skogeiere og frivillige har også vært en viktig ressurs ved flere anledninger.

– Det har blitt etablert et godt samarbeid mellom Sivilforsvaret og brannvesen. Sivilforsvaret kan sette inn ekstra mannskaper for å bistå brannvesenet i bekjempelse av skogbranner, og har materiell til å håndtere store mengder slokkevann, sier Ly.

Helikopterberedskapen nå

DSB vurderer skogbrannsituasjonen løpende. Beslutningen om å sette ekstra beredskap, gjøres på kort varsel og skogbrannhelikoptre flyttes til de områdene i landet som har størst fare for skogbrann.

Fra torsdag 28. april til og med mandag 2. mai er det til sammen tre skogbrannhelikoptre i beredskap i Sør-Norge. De er stasjonert på Torp, i Sauda og på Kjevik.

Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter.

Les mer om hvordan skogbranner slokkes i Norge.