Bistår FN i Gambia

, Nyhet


Gambia i Vest-Afrika har den siste tiden blitt utsatt for kraftig regnfall med etterfølgende flommer og naturskader. DSB har sagt ja til å gi teknisk og administrativ støtte til FNs arbeid. To eksperter dro mandag til Gambia for en periode på tre uker.

Det er FNs kontor for koordinering for humanitære saker (OCHA) som har bedt om bistand til sitt krisevurderingsteam (UNDAC). Henvendelsen er formidlet gjennom International Humanitarian Partnership (IHP), et nettverk av statlige beredskapsorganisasjoner der DSB er norsk medlem. FN har bedt om teknisk og administrativ med vurdering av krisehendelsen i en treukers-periode.

De to ekspertene som sendes er Frode Tangen og Jan Ingvar Olsson, som begge har lang erfaring fra våre internasjonale humanitære konsepter. De skal bistå FN både ved teamets hovedbase i hovedstaden og etter behov ved feltmessige undersøkelser ellers i landet.

– Gjennom over 20 år har vi gitt støtte til FNs krisevurderingsteam i en rekke humanitære operasjoner. Vårt personell er anerkjent og har lang erfaring med arbeid i krevende situasjoner. Vi er glade for å kunne bistå med to meget erfarne personer denne gangen, sier sjef for Sivilforsvaret, Øistein Knudsen jr.

Oppdraget er finansiert av Utenriksdepartementet.