Uvær gir utfall i Nødnett

, Nyhet


Kraftig vind i Sør-Norge har ført til utfall i Nødnett flere steder. DSB følger situasjonen tett og er i løpende dialog med nødetatene.

Klokken 21 fredag kveld er rundt 50 av totalt 2 085 basestasjoner i Nødnett berørt av uværet. Rundt 90 basestasjoner går på reservestrømløsning.

God reservestrøm i Nødnett reduserer omfanget på utfallene. Overlappende dekning i mange områder reduserer også konsekvensene av utfall på basestasjonene, sier Sigurd Heier, avdelingsdirektør i DSB.

Ved strømbrudd kobles basestasjonene i Nødnett over på reservestrømløsning. I Nødnett har 15 % av basestasjonene 20 t reservestrøm, 15 % har 48 timer, 1 % har 72 timer og der resterende minimum 8 timer reservestrøm.

Utfallene i Nødnett nå skyldes i hovedsak omfattende strømbrudd som igjen medfører utfall på leide transmisjonslinjer som Nødnett er avhengig av. Kraftselskapene jobber nå forløpende med å gjenopprette strømtilførselen. Nødnett er forventet å komme gradvis tilbake når strømmen og dermed transmisjonslinjene gjenopprettes.

Vi følger situasjonen tett og har løpende dialog med nødetatene, slik vi har rutiner for. Nødetatene samarbeider godt lokalt og de er godt trent i å håndtere slike situasjoner, sier Heier.

Nødetatene har reserveløsninger og kan også benytte de mulighetene som er i Nødnett for å opprette lokal kommunikasjon ved hjelp av repeatere eller direktemodus.

DSB har transportable basestasjoner klare for utkjøring, men vi har foreløpig ikke fått tilbakemeldinger fra nødetatene om at dette anses som nødvendig.