To evalueringsrapporter etter brann i batteriferger

, Nyhet


DSB publiserer evalueringsrapportene etter brannene i batterifergene MF "Ytterøyningen" og MS "Brim". Evalueringsrapportene er utarbeidet av Kvinnherad brann og redning og Bergen brannvesen (MF "Ytterøyningen") og Vestfold interkommunale Brannvesen IKS (MS "Brim") og publiseres i samråd med disse.

Evalueringsrapportene også bli sendt til alle landets brann- og redningsvesen med oppfordring om å lese og ta inn over seg aktuelle forbedringspunkter.

Det er langt fra de fleste brann- og redningsvesen som har batteriferger i sine områder, men utviklingen på dette området går raskt og tilvarende batteriteknologi blir mer og mer tilgjengelig også for andre bransjer som for eksempel byggebransjen.

Læringspunkter etter de to hendelsene knyttet til kommunikasjon, ledelse og samvirke vil være relevante forbedringspunkter for alle.

DSB takker de involverte brann- og redningsvesen for arbeidet de har lagt ned i evaluerings-rapportene og anledningen til å dele disse med resten av brann-Norge.

>> Evalueringsrapport: Brann i MF Ytterøyningen (pdf)

>> Rapport: Evaluering av hendelse på MS Brim (pdf)