Stopper omsetning av fristende juletrepynt

, Nyhet


Juletrepynt som likner på iskrem eller kjeks dekorert med sjokoladelinser kan være svært så dekorativt, men det er ikke nødvendigvis lov å selge. Etter markedskontroll stoppes omsetning av flere produkter. DSB advarer samtidig om at det kan finnes flere slike på markedet.

DSB har, gjennom overvåking av markedet og bekymringsmelding fra forbruker, fått informasjon om julepynt som likner på mat og godteri. På bakgrunn av dette har DSB gjennomført en markedskontroll rettet mot slike produkter.

Flere av produktene på markedet har en form, lukt, utseende, farge og størrelse som gjør at særlig barn kan tro at disse produktene kan spises. Spesiell risiko er det for barn under 3 år, da de i denne aldersgruppen gjerne putter ting i munnen.

Risiko ved farlige næringsmiddelimitasjoner er at små deler kan løsne og utgjøre fare for kvelning eller gi skader på svelg og tarmsystem. Slike produkter kan også være laget av materialer som kan være giftige å spise.

farligeprodukter_dsb_web.jpg
Foto: DSB

Produkter med slike egenskaper er ikke i henhold til regelverket. Julepynten kan være merket med at de er dekorative produkter og ikke leketøy. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig når det gjelder næringsmiddelimitasjoner

>> På farligeprodukter.no ser du hvilke produkter som er fjernet fra omsetning i forbindelse med markedskontrollen

Julepynt utformet som mat og godteri er tilsynelatende veldig populært akkurat nå. Når det oppstår slike trender er det også mange produsenter, importører og distributører som hiver seg på – og vår markedsundersøkelse kan ikke favne alle disse. Det er derfor viktig at vi har kritiske forbrukere som kjenner til risiko og kan vurdere potensiell fare, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

DSB oppfordrer foreldre og andre voksne til å passe på at små barn ikke får tilgang til slike produkter. Vær også oppmerksom på at disse produktene selges på internasjonale nettsider som kan gi inntrykk av å være norsk nettside.

Formålet med markedskontrollen var å vurdere om produktene tilfredsstiller gjeldende krav i produktkontrolloven og forskrift om farlige næringsmiddelimitasjoner. DSB minner produsenter, importører og distributører av julepynt som kan forveksles med næringsmidler, om at produktene skal vurderes opp mot forskrift om farlige næringsmiddelimitasjoner.

Oppdager man produkter som kan være farlige, skal dette, i henhold til produktkontrolloven, meldes til DSB.

>> Her kan du melde fra om farlige produkter

farligeprodukter2_dsb_web.jpg
Foto: DSB