Søker sju distriktssjefer i Sivilforsvaret

, Nyhet


I løpet av 2021 skal DSB ansette sju distriktssjefer i Sivilforsvaret.

I regjeringens melding til Stortinget, Samfunnssikkerhet i en usikker verden, er det slått fast at strukturen med 20 distrikter videreføres.

- Vi trenger distriktssjefer som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring, sier DSBs direktør Elisabeth Aarsæther.

>> Les mer: Styrker Sivilforsvaret med sju nye distriktssjefer

Det er distriktene Vestfold, Buskerud, Hordaland, Nord-Trøndelag, Vest-Agder, Oppland og Møre og Romsdal som skal ha ny distriktssjef på plass i løpet av året.

Sivilforsvaret har en styrke på til sammen 8000 tjenestepliktige kvinner og menn, og har gjennomsnittlig i overkant av 200 oppdrag i året innen skogbrann, pandemi, leteaksjoner, ulykker og andre hendelser.