Sivilforsvaret avslutter innsatsen i Gjerdrum kommune

, Nyhet


Sivilforsvaret avslutter i dag klokken 16.00 innsatsen etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune. Dette skjer i samråd med kommunen, og nå er det vaktselskap som overtar sikringen.

Sivilforsvaret, som er en del av DSB, har hatt cirka tusen tjenestepliktige i innsats i over 13 000 timer. Dette omfatter personell og materiell fra sju sivilforsvarsdistrikt og DSB.

– De tjenestepliktige og ansatte i Sivilforsvaret har levert når det gjelder som mest. I en svært krevende situasjon er det fint at våre mannskaper, og vårt materiell, har vært nyttig for redningsledelsen og kommunen, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Sivilforsvaret har bistått nød- og beredskapsetater med en rekke oppgaver i redningsarbeidet og oppfølging av de evakuerte.

Leveransene har vært svært omfattende og har inkludert vakt og sikring, telt, lys og varme, strømforsyning, kjøretøy, vannforsyning til husdyr på gård og bistand ved evakuerte- og pårørendesenter. Sivilforsvaret har også ledsaget uthenting fra evakuerte hus og lagerbygninger i evakuert område.

– Jeg må berømme de tjenestepliktige som har stått i dette og gjort en uvurderlig innsats til støtte for nød- og beredskapsetatene og kommunen, sier Sigurd Heier, fungerende sjef Sivilforsvar. 

Sivilforsvaret, under ledelse av Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt, har vært på plass i Gjerdrum siden få timer etter kvikkleireskredet natt til 30. desember. Buskerud sivilforsvarsdistrikt har overtatt ansvaret den siste tiden. I tillegg til Sivilforsvaret, har DSB bistått med ressurser fra Nødnett, både med utlån av utstyr og med råd og opplæring.