Økt beredskap for skogbrann gjennom helgen

, Nyhet


DSB øker beredskapen med to ekstra skogbrannhelikoptre i beredskap fra fredag 30. april og fram til og med mandag 3. mai. De blir stasjonert på Ljosand i Agder og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

De to skogbrannhelikoptrene på Ljosand og Kjeller kommer i tillegg til det som er i fast beredskap på Torp ved Sandefjord.

>> På denne siden ser du hvilken skogbrannbelikopterberedskap som gjelder akkurat nå

Bakgrunnen for den økte beredskapen er været, farevarsling og mange oppdrag for brannvesenet med slokking av gressbranner/skogbranner.

Mer om bakgrunnen for økt beredskap 

I følge Metereologisk institutt (MET) spesialvarsel ventes gressbrannfaren østafjells å bli opprettholdt inntil det kommer nedbør av betydning. I beste fall kommer det nedbør i slutten av kommende uke. Vestlandet risikerer også å få gress- og lyngbrannfare hvis det går flere dager uten nedbør, og da gjerne områdene lengst sør.

Europeiske farevarsling viser fare for gress- og lyngbranner på rødt nivå i noen områder og det er indikasjoner på at vinden kan bidra til at brannene eskalerer raskere også på rødt nivå. (Det er 6 nivåer og dette er nivå 4). Det er fortsatt en usikkerhet knyttet til tilgang på skogbrannhelikoptre raskt som følge både av korona og at helikopterselskapet ikke har like mange andre oppdrag.

Det er fortsatt mange oppdrag for brannvesen hva gjelder gressbranner/skogbranner. Fra 26.04 – 29.04 er det registrert 37 gress og innmarksbranner og 11 skog- og utmarksbranner (godkjente og ikke godkjente) (29.04 kl 07.00). Det viser at det er potensiale for branner.