Medisinsk team til Haiti

, Nyhet


Et norsk medisinsk team reiser til Haiti mandag 6. september for å bistå myndighetene etter jordskjelvet på øya. Teamet ledes av DSB i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Det er myndighetene på Haiti som har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp.

Det utvidede norske helseteamteamet, NOR EMT (Norwegian Emergency Medical Team), består av om lag 45 personer. 19 av medlemmene i teamet er helsearbeidere, blant annet leger, sykepleiere og ambulansepersonell. De øvrige personene i teamet, jobber med ledelse, logistikk, sikkerhet og drift av campen som teamet skal bo i.

− Oppdraget har en varighet på seks uker. Vi skal etablere et feltklinikk nær de hardest rammede områdene på Haiti, og på den måten avlaste et helsevesen i krise, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Campen som DSB sender, har plass til over 100 personer og inneholder blant annet storkjøkken, overnattings- og kontorfasiliteter. Den store kapasiteten innebærer at Norge også kan innlosjere andre humanitære hjelpearbeidere.

Teamet har tidligere bistått i håndteringen av mesling-utbrudd på Samoa, koronapandemien i Italia og, høsten 2020, flyktningkrisen på den greske øya Hellas.

− NOR EMT er en gruppe svært kompetent personell, med bred erfaring fra å yte bistand i meget krevende situasjoner. Jeg tror temaet vil kunne være til svært stor hjelp for Haiti i håndteringen av den krisen landet nå står midt oppe i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Jordskjelvet med en styrke på 7,2 inntraff om lag 50 km utenfor hovedstaden Port-au-Prince 14. august. Skjelvet gjorde store skader og bare tre dager senere ble øya dessuten rammet av kraftig uvær, som forverret situasjonen på den karibiske øya ytterligere.

Oppdraget på Haiti har en samlet kostnad på omlag 60 millioner kroner. 75 prosent av utgiftene dekkes av EU.

Pressekontakt:
Spørsmål fra pressen vedrørende oppdraget kan rettes til Morten Harangen på telefon 412 93 770