Krav til merking av utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige områder

, Nyhet


Produkter som blir brukt i eksplosjonsfarlige områder, mangler ofte varig merking. Varig merking er en forutsetning for at produktet blir brukt, vedlikeholdt og kontrollert på en sikker måte. 

Markedstilsynsmyndighetene har i økende grad registrert at produkter som blir brukt i eksplosjonsfarlige områder, mangler varig merking. Observasjoner i felt viser at merkingen på produktene kan bli slitt eller visket ut.

Brev til markedsdeltakerne

Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har derfor sammen sendt brev til produsenter, representanter, importører og distributører om kravene til merking av ATEX-produkter.

Kravene til hvordan produktene skal merkes

Kravene til hvordan produktene skal merkes fremgår av forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Forskriften gjennomfører direktiv 2014/34/EU (ATEX-direktivet) i norsk rett.

>> Brev sendt til produsenter, representanter, importører og distributører om kravene til merking av ATEX-produkter