Innsyn vedrørende overtredelsesgebyr

, Nyhet


Forskrift om overtredelsesgebyr etter sivilbeskyttelsesloven ble fastsatt 1. juli 2020. I forbindelse med implementeringen av denne, har vi sendt ut generell informasjon per brev til alle våre 8000 tjenestepliktige.

Ettersom informasjonen er sendt ut til alle tjenestepliktige finnes svært mange journalposter knyttet til "Informasjon om overtredelsesgebyr" og vi får mange innsynsbegjæringer om disse. (Merk: Saksnummeret på disse brevene er ikke knyttet til tidspunkt for utsendelse.)

Foruten navnet på mottaker av brevet er informasjonen i brevet offentlig, og innsyn blir gitt løpende på forespørsel. For enkelthets skyld, og som en følge av stor interesse, legger vi her ut innholdet i brevet:

Informasjon til alle tjenestepliktige - nye regler om overtredelsesgebyr

I juli ble ny forskrift om overtredelsesgebyr fastsatt, og i januar 2021 har den blitt tatt i bruk i Sivilforsvaret.

Overtredelsesgebyr innebærer at tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan måtte betale et pengebeløp til staten, dersom man bryter plikter som er fastsatt i lov eller forskrift.

Sivilforsvaret har myndighet til å ilegge tjenestepliktige i Sivilforsvaret overtredelsesgebyr i følgende saker.

Årsak Størrelsen på overtredelsesgebyret
a )Unnlater å møte på øvelse 5 000 kroner
b) Unnlater å møte på grunnkurset 8 000 kroner
c) Unnlater å møte på innsats 8 000 kroner
d) Forlater tjenesten uten tillatelse Inntil 8 000 kroner

Utdypende informasjon finner du i veileder til forskrift for overtredelsesgebyr. Andre relevante lenker er Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om overtredelsesgebyr

Tjenestepliktige kan gis midlertidig fritak når samfunnsinteresser krever det, eller når det foreligger viktige velferdsinteresser. Hvilke grunner som kan gi et midlertidig fritak finner du i forskrift om midlertidig fritak fra tjeneste i Sivilforsvaret. Mer informasjon om midlertidig fritak finner dere på www.sivilforsvaret.no.

For mer informasjon, ta kontakt med sivilforsvarsdistriktet.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Seksjon for personell, logistikk, utdanning og kompetanse