Ekstra beredskap med skogbrannhelikopter

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette to skogbrannhelikoptre i beredskap i Narvik fra og med fredag 5. februar til og med søndag 7. februar.

Beredskapen settes med blant annet bakgrunn i gul farevarsling for gress- og krattbranner i Ofoten og Salten, samt at det er vannmangel i området.