DSB i fortsatt innsats i Gjerdrum

, Nyhet


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blir værende i Gjerdrum og støtter kommuneledelsen i Ask med både sivilforsvarsstyrker og nødkommunikasjon.

Sivilforsvaret, under ledelse av Oslo og Akershus Sivilforsvarsdistrikt, har vært på plass i Gjerdrum siden få timer etter kvikkleireskredet natt til 30. desember. Nå skal Buskerud Sivilforsvarsdistrikt overta oppdragsledelsen.

Sivilforsvaret er en del av DSB. I alt 500 tjenestepliktige befal og mannskaper har så langt vært i innsats for å støtte kommunen, politiet, og redningsmannskapene. Leveransene har blant annet vært å drifte pårørendesentrene, vakthold, sikring, lys og varme, telt til mannskaper og media, lensemateriell og kjøretøy.

Ny fase

Etter jordskredet i Gjerdrum natt til 30. desember, var alle nødetatene på plass med betydelige ressurser i løpet av få timer. Nå, når arbeidet er over i en annen fase, er det andre ressurser som er mer aktuelle.

DSB har kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Akershus om bistand, og med Ask kommune direkte. I tillegg til Sivilforsvaret, bistår DSB med ressurser fra Nødnett, både med utlån av utstyr og med råd og opplæring. DSB bidrar også i kriseledelsen.

Jon Birger Berntsen, distriktssjef for Oslo og Akershus SFD, og Thrine Therese Carlsen, distriktssjef for Buskerud SFD, møtes i dag på ulykkesstedet i Ask kl. 13.00. Sammen skal de planlegge den videre innsatsen.

DSB vil bistå kommunen til den selv har fått på plass vaktressurser ved det enorme skredområdet.

– Nå skal et lite samfunn finne vei videre, etter en stor katastrofe. DSBs oppgave er å bidra til at ressursene for fortsatt god beredskap finner hverandre. Vi vil bistå kommunen sammen med andre gode krefter, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.


Pressekontakt

DSB pressevakt, telefon: 992 52 000