Bruk beskyttelsesbriller på nyttårsaften

, Nyhet


På tre år har 41 personer fått øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri. Nesten ingen av disse personene brukte beskyttelsesbriller.

Alle 41 måtte få sykehusbehandling på grunn av øyeskadene som de ble påført nyttårsaften. Lettere øyeskader som blir behandlet ved legevakt blir ikke regnet med i oversikten.

Tre av de skadde oppgir at de brukte beskyttelsesbriller. Brillen har antagelig reddet synet deres.

- Det er viktig å huske at fyrverkeri er eksplosiver, og selv små mengder er nok til å kunne gi livsvarige skader. Bruk beskyttelsesbriller, det er et lite og enkelt tiltak som kan redde øynene hvis uhellet skulle skje, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Pass på barna – og rydd etter deg

- Det er de voksnes ansvar å sørge for at barn og unge holder trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Det er ikke bare uforsvarlig, men også forbudt å overlate fyrverkeri til mindreårige, sier Aarsæther.

Mange barn leter etter rester av fyrverkeri første nyttårsdag. Husk derfor å rydde opp etter deg hvis du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen.

Følg fyrverkerireglene

På sikkerhverdag.no har DSB delt ti enkle råd som gjør oppskytningen så trygg som mulig på nyttårsaften.

  1. Planlegg fyrverkerioppskytningen i god tid.
  2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
  3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
  5. Bruk tennstav. Unngå lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme. Tennstav får du kjøpt der du kjøper fyrverkeri.
  6. Bruk beskyttelsesbriller.
  7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på.
  8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
  9. Hold god avstand fra oppskytingen.
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.