Brannvesenkonferansen 2021 i gang

, Nyhet


Brannvesenkonferansen 2021 ble i dag åpnet av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Konferansen har godt over 600 deltakere og hovedtemaet er kompetanse for fremtidens utfordringer.

Utdanningsreformen med ny fagskole og teknologistøttet opplæring for deltid er hovedtema for årets konferanse.

- Vi trenger de beste brannfolkene vi kan få, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland i sitt åpningsinnlegg, - og da skal vi satse på erfaring, men vi må også satse på å bygge ny kompetanse. Videre sa hun at en ny fagskole for brann- og redningspersonell vil gi et utrolig viktig løft for kompetansen til brann- og redningsvesenet i hele Norge.

I tillegg til fremtidig kompetanse vil programmet inneholde flere dagsaktuelle temaer, som kvikkleireskredet i Gjerdrum og felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene.

Konferansen er heldigital, og blir gjort tilgjengelig for alle i etterkant.

>> Les programmet.