Brannskolen-kurs med oppmøte er utsatt

, Nyhet


Som et tiltak for å begrense spredning av covid-19 har DSB besluttet at alle oppmøtebaserte kurs ved Norges brannskole utsettes.

3. januar 2021 innførte regjeringen nye tiltak for å begrense spredning av covid-19. Rødt nivå for alle høgskoler, universiteter, fagskoler og videregående skoler, og minimal reisevirksomhet var blant tiltakene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har derfor, den 11.01.2021, besluttet at alle oppmøtebaserte kurs ved Norges brannskole (NBSK) utsettes til etter 06.04.2021.

På disse kursene samles personer med nøkkelroller i den lokale beredskapen, og DSB ønsker ikke å utsette dem for smitterisikoen som ansamlinger av mennesker representerer. DSB beklager ulempene dette medfører.